Loading...

Samodzielne stanowiska

stanowisko:telefon:e-mail:
Urząd Stanu Cywilnego:
Agnieszka Radwańska
3222189366 w.111agnieszka.radwanska@bojszowy.pl
Specjalista ds. ZK, OC i Spraw Obronnych:
Maciej Raj
3222189366 w.110maciej.raj@bojszowy.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
Patrycja Czarnynoga
3222189366 w.112patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Andrzej Moisa
3222189366 w.129iod@bojszowy.pl
Profil Zaufany:
Klaudia Dutka
3222189366 klaudia.dutka@bojszowy.pl