Loading...

Projekty Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)

ROK 2023

Projekty dofinansowane w roku 2023  z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach Funduszu Odporności

 1.  Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie oraz ulicy Domowej i Fabrycznej w Bojszowach

 

 

ROK 2022

Projekty dofinansowane w roku 2022  z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

 1. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu – etap I
 2. Wymiana węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Bojszowy

Projekty dofinansowane w roku 2022 z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”

 1. Przebudowa chodników w Parku Dworskim przy ul. Świętego Jana w Bojszowach

Projekty dofinansowane w roku 2022 związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 1. Przystosowanie mieszkania chronionego w celu przygotowania miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 102- etap I
 2. Zakup wyposażenia kuchni w placówkach oświatowych na terenie Gminy Bojszowy mający na celu zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

ROK 2021

Projekty dofinansowane  z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

 1. Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego ul. Lipowej w Bojszowach
 2. Wymiana węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Bojszowy

Projekty dofinansowane z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”

 1. Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku „B” Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana w Bojszowach

 

ROK 2020

Projekty dofinansowane  z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

 1. Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Bojszowy
 2. Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Bojszowach przy ul. Bojszowskiej i Jedlińskiej
 3. Modernizacja energetyczna kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach- etap I
 4. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu- etap II

 

ROK 2019

    Projekty dofinansowane z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach” Metropolitalnego Funduszu Solidarności”

 1. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu – etap I
 2. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową gminnego parkingu i drogi dojazdowej, będącej połączeniem z drogą powiatową 5901 S ul. Gaikową w Bojszowach

 

ROK 2018

Projekty dofinansowane  z dotacji celowej  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach  „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670 650 S- ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670 840 S- ulicy Krętej i 670 810 S- ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tranzytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą oczyszczalnie ścieków
  w Bojszowach z oczyszczalnią ścieków w Tychach- Urbanowicach”
 4. Przebudowa drogi gminnej 670 910 S-ulicy Skośnej w Świerczyńcu
 5. Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Złoty Łan w Świerczyńcu (od ul. Trzcinowej do ul. Zakątek)
 6. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Lisiej
  w Międzyrzeczu
 7. Przebudowa drogi gminnej 670 270 S- ulicy Słonecznej w Bojszowach
 8. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową gminnego parkingu i drogi dojazdowej będącej połączeniem z drogą powiatową 5901 S ul. Gaikową w Bojszowach