Loading...

Perspektywa finansowa 2014 – 2020

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

„„Młodzi na rowery”- Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy”

 

MECHANIZM ZGŁASZANIA POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

 e-Bojszowy – spr@wny urząd

„Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej”

Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy

„Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”

„Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii” 

 “Modernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46”

„Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”

„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Gmina Bojszowy

 

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022”

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

„Obywatel IT”

„Zdalna Szkoła”

„Zdalna Szkoła +”

„Cyfrowa Gmina”