Loading...

Fundusz Solidarnościowy

flaga godłoGmina Bojszowy realizuje program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Kwota dofinansowania: 219 126,60 zł
Całkowita wartość: 219 126,60 zł
GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

ADRESACI PROGRAMU

osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

32 328 93 05