Loading...

Łączone posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury