Loading...

Badanie PKZ i SSI-10

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanych badaniach ankietowych Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) – Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, [ … ]

Nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje, że z dniem 30 marca 2023 r. na podstawie Decyzji GL.RZT.70.13.2023 z dnia 14 marca 2023 r.  wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody [ … ]

Mały Grant 2023 r.

Wójt Gminy Bojszowy informuje, że w dniu 29.03.2023 r. wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [ … ]

MAŁE GRANTY 2023 r.

Wójt Gminy Bojszowy informuje, że w dniu 27.03.2023 r. wpłynęły dwie oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [ … ]

Awaria centrali telefonicznej w GZOZ

Informujemy, że awarii uległa centrala telefoniczna w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bojszowach. Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie połączenia. Do momentu naprawy prosimy o kontakt bezpośredni lub pod [ … ]

ECO

EKOkonkurs plastyczny dla dzieci

W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat do udziału w konkursie plastycznym! Temat prac to: „Jak na co [ … ]

Nabór do komisji konkursowej 2023 r.

Wójt Gminy Bojszowy ogłasza  nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku pn. „Kultura regionalna Gminy Bojszowy” [ … ]