Loading...

Przekazanie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczyńcu

W dniu 4 maja w Dzień Strażaka odbyło się przekazanie przez Wójta Gminy Bojszowy Adama Duczmala na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczyńcu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master.

Samochód został zakupiony za kwotę 352 337,19 złotych.
Jego pozyskanie było możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Kwota dofinansowania to 300 000,00 złotych, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Bojszowy.