Loading...

Otwarcie nowej siedziby Centrum Usług Społecznych

W dniu 12 kwietnia 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku przy ul. Ruchu Oporu 100, w którym swoją siedzibę od teraz ma Centrum Usług Społecznych w Bojszowach świętujące w tym roku 20-lecie działalności społecznej.
Na znak oficjalnego otwarcia Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Wójt Gminy Bojszowy Adam Duczmal, Dyrektor CUS w Bojszowach Anna Młocek, Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor oraz właściciel firmy wykonawczej Sławomir Noras przecięli wstęgę, a ksiądz proboszcz Andrzej Kołek poświęcił budynek.
 
W ramach inwestycji budynek został pozbawiony barier funkcjonalnych i architektonicznych m.in poprzez montaż windy. Ponadto powiększono parking oraz wymieniono konstrukcję i pokrycie dachowe. Przebudowa polegała na rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku wielofunkcyjnego na potrzeby działalności głównie Centrum Usług Społecznych, jak również Ochotniczej Straży Pożarnej i filii gminnej biblioteki.

Wewnątrz obiektu powstało wiele nowych pomieszczeń tj. biura, sala konferencyjna oraz Sala Doświadczeń Świata, dzięki którym Centrum Usług Społecznych będzie miało możliwość rozszerzyć ofertę swojej działalności na rzecz mieszkańców i zrealizować nowe projekty, spotkania i zajęcia. Powstałe pomieszczenia umożliwią poprawę standardów obsługi mieszkańców.

Obiekt zyskał również szatnie, pomieszczenia socjalne, sanitarno-higieniczne oraz magazyny przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych, których wcześniej brakowało. W ramach zadania planowany jest również remont filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

 
Budynek przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych został zmodernizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Dofinansowanie wyniosło 5 100 000,00 złotych.
 
Ponadto w budynku wymieniono stare kotły węglowe na nowoczesne pompy ciepła. Zadanie to zostało dofinansowane w 100% ze środków Urzędu Marszałkowskiego – Inicjatywa Antysmogowa 2023: 128 653,10 zł oraz WFOŚiGW w Katowicach  – Poprawa Jakości Powietrza w woj. śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej: 192 979,66 zł.