Loading...

Wstępne promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Informujemy, że Gmina Bojszowy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina uzyskała wstępne promesy na dwa zadania:
1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu robót na drogach gminnych:
  • Odcinek ul. Fabrycznej w Bojszowach
  • Odcinek ul. Myśliwskiej w Bojszowach
  • Odcinek ul. Szkolnej w Świerczyńcu
  • Odcinek ul. Przecznej w Międzyrzeczu
  • Ul. Świętojańska w Jedlinie
  • Droga wewnętrzna przy OSP Bojszowy Nowe
  • Ul. Parkowa i odcinek ul. Równej w Bojszowach
  • Al. Ks. Marcisza w Świerczyńcu
– przewidywana wartość Inwestycji: 2.150.000,00 zł,
– kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł.
2) Rozbudowa ul. Krętej i ul. Kasztanowej w Bojszowach – Świerczyńcu
– przewidywana wartość Inwestycji: 9.500.000,00 zł,
– kwota dofinansowania: 8.000.000,00 zł.