Loading...

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominarzy

czad zabija sadza płonie

Szanowni Państwo!
Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem
czwartej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku
odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.
Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami
kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa
Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem
Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników
budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi
i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie
eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych
i kominowych oraz wybuchów gazu.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej
członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi
kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi
kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub
mistrzowskie.
Podsumowanie tej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie
się w maju 2024 r. w Ryglicach na III Ogólnopolskim Kongresie Kominiarskim na który już
dzisiaj serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Gminy.
Naszym przesłaniem na Kongresie będzie promocja wśród mieszkańców naszego kraju
odnawialnych źródeł energii oraz budowy kominów awaryjnych.
Prosimy o przekazanie informacji wszystkim radnym, sołtysom i przewodniczącym
Komitetów osiedlowych z terenu Państwa gminy i śledzenie na bieżąco informacji na stronie
cechu.

Równocześnie składamy Państwu życzenia Wielu sukcesów, odważnych marzeń,
i mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2024 rok.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Głównego
Wiesław Zabawa

więcej informacji na stronie: Cechu Kominiarskiego 

czad zabija sadza płonie czad zabija sadza płonie ulotka