Loading...

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

przypomnienie o terminach związanych ze sprzedażą alkoholu

Urząd Gminy w Bojszowach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku:

  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin wniesienia II raty opłaty upływa z dniem 31 maja 2023 r.