Loading...

Nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje, że z dniem 30 marca 2023 r. na podstawie Decyzji GL.RZT.70.13.2023 z dnia 14 marca 2023 r.  wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się nowe taryfy usług  zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Bojszowy,  na okres trzech lat.

Więcej informacji na https://gpkbojszowy.pl/aktualnosci/nowe-taryfa-uslug-zbiorowego-odprowadzania-sciekow/