Loading...

Zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Bojszowy ustaliła cenę 1 tony węgla na 1 666,66 zł brutto, co za 1,5 tony daje kwotę 2 500 zł.
 
Osoby, które złożyły wniosek o zakup i zostały zweryfikowane pozytywnie będą informowane telefonicznie/e-mailowo o konieczności dokonania wpłaty na konto Gminy Bojszowy, a po wpłacie otrzymają fakturę.
 
Opis przelewu: Imię i nazwisko, zakup węgla
Nr konta do wpłaty: 69 8435 0004 0000 0000 4444 0006
 
Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły prosimy o złożenie wniosku do 7 grudnia 2022 r.
 
Przypominamy treść oświadczenia we wniosku:
„Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony”.
 
Firmą, która w naszym imieniu zajmuje się sprzedażą i wydawaniem węgla jest JAPI-BUD DUDA Sp. Jawna, do której będą się Państwo zgłaszać z opłaconą fakturą, aby umówić się na odbiór.