Loading...

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, że w dniu 20 września 2022 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022 r., poz. 1974), które weszło w życie z dniem 21 września 2022 r.

Wnioski można składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bojszowach przy ul. Sierpowej 38, 43-220 Świerczyniec w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do czwartku 7:30 – 15:30,  piątek 7:30 – 14:00 .

Druk wniosku jest dostępny w następujących miejscach:

  • Centrum Usług Społecznych w Bojszowach ul. Sierpowa 38;
  • Urząd Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35 (Sekretariat)

lub do pobrania poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Bojszowach pod numerem telefonu:  32 328 93 05

Załączniki:

[Wniosek]

[Ustawa]