Loading...

Informacja dla uczestników projektu “Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”

Uprzejmie informujemy, że firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. przesyła uczestnikom projektu niewłaściwe umowy dot. zasad rozliczania fotowoltaiki.

Niektórzy z Państwa otrzymali już umowę, wg której będą rozliczani na tzw. „nowych zasadach”.
Jest to oczywiście błąd, który wyniknął z nieprawidłowego przekazywania informacji pomiędzy firmą Tauron Dystrybucja S.A. , a firmą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

 Zapewniamy, że wszyscy, którzy podpisali umowę z gminą do 31.03.2022 r. będą rozliczani wg „starych zasad”, zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020.

Gmina Bojszowy prowadzi intensywne działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.