Loading...

Rozpoczęcie prac – przebudowa ul. Gromadzkiej

rozpoczęcie prac przebudowy nawierzchni przy ul. Gromadzkiej

„Przebudowa drogi gminnej 670 650 S – ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

INFORMACJA

 

Od dnia 25 lipca br. są prowadzone prace budowlane związane z realizacją w/w inwestycji. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, w tym okresowe zamknięcia drogi. Prace na zlecenie Gminy Bojszowy będzie prowadziła firma INFRAX Sp. z o.o. z Bojszów, natomiast nadzór inwestorski – firma Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski z Jasienicy.

Planowany termin zakończenia robót – 26.11.2022r.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane: jezdnia wraz z podbudową, zjazdy do posesji i sieć telekomunikacyjna oraz wybudowany chodnik po zachodniej stronie ulicy, kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie uliczne.

Szczegółowe projekty techniczne są dostępne w BIP Gminy Bojszowy w zakładce „Zamówienia publiczne / powyżej 130.000 zł”.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności, przestrzeganie istniejącego oznakowania tymczasowego i dużą wyrozumiałość.

 

Wójt Gminy Bojszowy i Wykonawca robót przepraszają za utrudnienia.

 

Informacja rozpoczęcie prac przebudowy nawierzchni przy ul. Gromadzkiej rozpoczęcie prac przebudowy nawierzchni przy ul. Gromadzkiejrozpoczęcie prac przebudowy nawierzchni przy ul. Gromadzkiej