Loading...

Montaż paneli fotowoltaicznych

instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

Informujemy wszystkich uczestników projektu pn.: „Montaż prosumenckich paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”, że w dniu 20.04.2022 r. został ogłoszony drugi przetarg na jego realizację.  Otwarcie ofert nastąpi 05.05.2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż opóźnienie w wyborze oferty nie zagraża realizacji projektu, którego zakończenie przewidziane jest na listopad 2022r.

Ponadto wszyscy beneficjenci, którzy do 31 marca 2022 r. zawarli umowę na montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego, będą mogli dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustów.