Loading...

GZM: INFORMACJA O PROGRAMIE METROPOLITALNE ŁĄKI KWIETNE

Zapraszamy  mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do udziału w trzeciej już edycji programu Metropolitalne Łąki Kwietne.

Dzięki Państwu i Państwa zaangażowaniu możemy dotrzeć z przekazem do mieszkańców GZM, że:

– Łąka kwietna to zbiorowisko roślinne utworzone na wzór występujących w Polskim krajobrazie pastwisk i łąk, po to, aby aktywnie chronić różnorodność biologiczną miejscowych gatunków roślin oraz zwierząt, które z tymi roślinami wchodzą w zależności ekosystemowe;

– Łąki kwietne mają też fantastyczną zdolność do retencjonowania wód opadowych, poprawiają mikroklimat oraz ograniczają skutki zanieczyszczenia powietrza, przez co przypisuje się im zdolność do neutralizowania negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Zapraszamy do aktywności i jednocześnie przypominamy, że jednym z głównych warunków aplikacyjnych jest wskazanie miejsca na przeprowadzenie warsztatów praktycznych oraz zapewnienie jego ogólnodostępności mieszkańcom, a także zadeklarowanie udziału ok. 20 – osobowej grupy uczestników warsztatów.

Termin na składanie deklaracji upływa w dniu 16 maja 2022r. 

Deklarację należy złożyć na adres mailowy: is@metropoliagzm.pl  podając w tytule „Deklaracja udziału w programie Metropolitalne Łąki Kwietne”  (Deklarację można pobrać – bip)

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie GZM w zakładce Działania Metropolii:

Metropolitalne Łąki Kwietne – Metropolia GZM