Loading...

Nowy numer telefonu do KPP Bieruń

nowy numer kontaktowy do policji w Bieruniu 478527200

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu informuje, że w związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej „47”, uległ zmianie numer telefonu do jednostki.
Do tej pory, aby wykonać połączenie do jednostki policji, należało wybrać tzw. prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny telefonu – „32 3233”. Natomiast obecnie, po wprowadzeniu prefiksu „47”, obowiązujący numer telefonu to numer resortowy – „47 8527” wraz z numerem wewnętrznym.
Przykładowo, aby skontaktować się z centralą KPP w Bieruniu, należy wybrać numer 47 8527 200.
Taki też numer będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych.
Dotychczas używane numery telefonów od 01.07.2021 r. będą nieaktywne.