Loading...

Rusza Program Ograniczania Niskiej Emisji w gminie Bojszowy na lata 2021 – 2022

W latach 2021 – 2022 170 nieekologicznych systemów ogrzewania  zniknie z mapy gminy Bojszowy.

Już 11 marca ruszy nabór wniosków dla zainteresowanych wymianą starego pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła.

 

Zmiany związane z odejściem od starych systemów ogrzewania są konieczne, aby poprawić stan naszego środowiska. Przewidywane nakłady na realizację Programu wyniosą
1.200 tysięcy zł. Wymiana zostanie sfinansowana częściowo ze środków pozyskanych w formie pożyczki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, a częściowo jako wkład własny mieszkańców.

 

Planujesz zmianę ogrzewania? Dowiedz się ile możesz zyskać

 

Mieszkańcy, którzy są na etapie planowania wymiany przestarzałych pieców na ogrzewanie proekologiczne mogą starać się o dofinansowanie:

– zakupu i montażu automatycznego kotła węglowego V klasy z ecodesign,

– zakupu i montażu automatycznego kotła na biomasę V klasy z ecodesign,

– zakupu i montażu kotła gazowego,

– zakupu i montażu kotła elektrycznego,

– zakupu i montażu pompy ciepła.

 

Maksymalna kwota dofinansowania na zakup i montaż proekologicznych systemów ogrzewania wynosi 7 tysięcy złotych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Udzielenia Dotacji Celowej na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2021-2022”.

 

Przypominamy – uchwała antysmogowa zobowiązuje

 

Zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej, do końca 2021 roku użytkownicy kotłów zasypowych eksploatowanych powyżej 10 lat mają obowiązek wymienić je na ekologiczne systemy grzewcze np. niskoemisyjne kotły grzewcze V klasy.