Loading...

Oględziny terenowe w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Firma Tukaj Mapping Central Europe Sp.z o.o. realizuje na zlecenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego modernizację i dostosowanie baz danych PZGiK dla obrębów Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jedlina, Międzyrzecze i Świerczyniec, w ramach projektu pn.: ”Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie”, Część IIb – Zadanie 6 (Powiat Bieruńsko – Lędziński).
Praca geodezyjna została zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu pod nr KERG: G-GO.6640.2442.2019. Wykonawca prac informuje, że w okresie od 20 stycznia do 30 stycznia 2021r. pracownicy firmy Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o. rozpoczną prace polegające na oględzinach terenowych, w ramach których zostaną wykonane prace mające na celu modernizację ewidencji budynków oraz użytków gruntowych (w zakresie użytku gruntowego „B” i „Br”), w tym kontrola geometrii budynków. Właściwy pomiar konturów budynków podlegających ewidencji będzie wykonany na materiałach fotogrametrycznych.
W interesie właściciela nieruchomości jest umożliwienie zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie zmodernizowana baza danych o budynkach, lokalach, użytkach dla poszczególnych obrębów. Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz.U. z 2019r. poz. 393). Pracownicy firmy TMCE Sp. z o.o. oddelegowani do pracy w terenie posiadać będą identyfikatory, zaświadczenia do wykonywanej pracy, ogłoszenie Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych oraz kopie zgłoszenia pracy geodezyjnej zgłoszonej w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.