Loading...

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

Urząd Gminy w Bojszowach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na rok 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2021 r.

 

W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną i zamknięciem urzędu prosimy o składanie oświadczeń w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do urzędu lub przez platformę ePUAP.

Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku