Loading...

Formy kontaktu z Urzędem Gminy – przypomnienie możliwości

informacja nt. możliwości kontaktu z urzędem za pośrednictwem telefonu 322189366. e-mail sekretariat@bojszowy.pl, ePUAP /UGBojszowy/Skrytka ESP

W związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń na terenie całego kraju zachęcamy do ograniczenia bezpośrednich wizyt w Urzędzie Gminy. Możliwe formy kontaktu to:

  • kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu – tel. 32 2189366,
  • kontakt za pośrednictwem e-mail sekretariat@bojszowy.pl,
  • kontakt za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UGBojszowy/SkrytkaESP,
  • skrzynka pocztowa przy wejściu od strony sali narad (dozorowana w godzinach pracy urzędu),
  • korzystanie z bezgotówkowych transakcji w kasie urzędu (kasa czynna w godzinach 7:30-12:00) lub e-bankowości.