Loading...

Komputery dla uczniów

BojszoWY maMY to!
Zapytacie: co? OdpowiadaMY: właśnie opublikowali listę grantobiorców – nasza gmina znalazła się wśród beneficjentów projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Co to znaczy? Za otrzymane środki ułatwiMY szkołom prowadzenie lekcji zdalnych. Już zakupiliśmy 22 laptopy za kwotę 59.999,94 zł! Trafią one do szkół, a szkoły użyczą je uczniom oraz nauczycielom na potrzeby prowadzenia zajęć na odległość.
Po przerwie świątecznej dzięki #ZdalnaSzkoła uczenie dla części naszych najmłodszych mieszkańców będzie łatwiejsze!