Loading...

Referat Rozwoju i Zamówień Publicznych

Kierownik: Agnieszka Sklorz

e-mail: agnieszka.sklorz@bojszowy.pl

stanowisko:telefon:e-mail:
Inspektor ds. promocji, rozwoju i projektów pomocowych:
Iwona Dworak
3222189366 w.115iwona.dworak@bojszowy.pl