Loading...

Stypendia Pomostowe 2022/2023

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA I ROK STUDIÓW!

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia stacjonarne. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Rekrutacja do programu przebiega on-line. Wnioski można składać od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godziny 16.00.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2022 r., który ukończył liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku i:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z algorytmem przyjętym w regulaminie programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2022/2023 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 2.107 zł brutto);

Regulamin

Więcej szczegółów.