Loading...

Wykaz odpadów

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy wszelkiego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady komunalne tzw. zmieszane.

 • stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, łóżka, fotele
 • dywany, wykładziny
 • wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów
 • materace, pierzyny
 • zużyty sprzęt sportowy

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • wszelkiego rodzaju materiały, odpady i części budowlane ( materiały izolacyjne, styropian, wata szklana, dachówki, blachodachówki, papa, ondulina, eternik, szkło okienne, pustaki, cegły, płyty gipsowe, gruz, rynny, rury kanalizacyjne i ciepłownicze, kostka brukowa, rolety, belki, płoty, linoleum, deski drewniane, stolarka okienna i drzwiowa
 • sanitariaty ( wanny, umywalki, muszle klozetowe, bidety, płytki, grzejniki)
 • części samochodowe
 • kosiarki spalinowe, odpady ogrodowe
 • odpady zielone ( konary, gałęzie, tuje)
 • odpady niebezpieczne
 • worki na śmieci  lub kartony z odpadami domowymi ( zmieszane)

 

„Listę odpadów niebezpiecznych określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

 

Odpady niebezpieczne to odpady komunalne z grupy 20, oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”. Należą do nich:

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

W razie wątpliwości dotyczących możliwości wystawienia odpadów na czas mobilnej zbiórki odpadów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32-21-89-366 wew. 186.”