Loading...

Wznowienie działalności pracy żłobka, przedszkola i szkół

informacja o wznowieniu działalności oświatowej i pracy żłobka

Szanowni Państwo,

Informuję, że w wyniku spotkania w dniu 27 maja br. wspólnie z dyrektorami wszystkich jednostek oświatowych oraz żłobka podjąłem decyzję o umożliwieniu wznowienia działalności placówek od dnia 1 czerwca br.

W związku z tym od tego dnia będą możliwe:

  • zajęcia opiekuńcze w Gminnym Żłobku,
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w SP Bojszowy,
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • indywidualne konsultacje uczniów z nauczycielami.

Proszę jednak, by z w/w możliwości korzystały jedynie dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić osobistej opieki oraz – w przypadku konsultacji i zajęć rewalidacyjnych – gdy jest to niemożliwe w dotychczas wykonywany sposób tj. „na odległość”.

W przypadku Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola proszę o bezpośredni kontakt
z dyrektorami tych placówek, w celu ustalenia na jakich zasadach będzie możliwość skorzystania z usług tych placówek. Nadal obowiązują wytyczne co do liczebności grup, więc liczba miejsc do dyspozycji jest ograniczona.

Wierzę, że Mieszkańcy Gminy Bojszowy są świadomi powagi sytuacji epidemicznej w naszym regionie i nie będą nadużywać wprowadzonych od 1 czerwca możliwości w zakresie działalności placówek oświatowych i żłobka. Nadal trzeba pamiętać, że wspólnie ponosimy odpowiedzialność za swoje zdrowie i osoby z najbliższego otoczenia.

Wójt Gminy Bojszowy /-/

Adam Duczmal

 

wznowienie działalności 01.06