Loading...

Działalność jednostek oświatowych i żłobka od 24 maja

konferencja z dyrektorami

Szanowni Państwo,

W województwie śląskim z dnia na dzień wzrasta liczba osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Niestety pierwsze tego typu przypadki pojawiły się również w Naszej Gminie.  W związku z tym, że znaczna część mieszkańców zatrudniona jest w górnictwie, istnieje ryzyko skokowego wzrostu zachorowań. 

Mając na względzie sytuację na Śląsku i zwiększoną liczbę odnotowanych przypadków koronawirusa w najbliższym regionie, po przeprowadzonych rozmowach z wszystkim dyrektorami jednostek wspólnie podjęliśmy decyzję, aby nie wznawiać działalności Gminnego Żłobka, Gminnego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w SP Bojszowy, zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji do 31 maja 2020 roku.

Jest to decyzja bardzo trudna, aczkolwiek wierzę, że słuszna i dobra. Jakakolwiek przyjęte stanowisko będzie miało swoich zwolenników i przeciwników.

Ciężar odpowiedzialności za tego typu decyzje został przeniesiony na samorząd. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków opieki nad najmłodszymi mieszkańcami, który w tym wypadku wiąże się bezpośrednio z możliwością utraty zdrowia – spoczął na dyrektorach.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w celu podjęcia konkretnych rozwiązań i decyzji. Największe zainteresowanie wśród rodziców nad wznowieniem działalności placówek jest
w przypadku żłobka i przedszkola, natomiast chęć skorzystania z usług opiekuńczo-wychowawczej szkoły dla uczniów klas I-III w całej gminie zgłosiło 9 osób, w tym 5 z SP Bojszowy, 4 z GSP w Świerczyńcu, nikt z SP Międzyrzecze. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowach jest przygotowana na przyjęcie swoich uczniów, jednak z uwagi na argumenty przedstawione
w dyskusji przyjęła ustalone wspólne stanowisko. Cały czas musimy mieć na uwadze zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych, wychowanków, uczniów
i pracowników, a w konsekwencji także ich rodzin. W perspektywie również musimy myśleć
o organizacji w szkołach egzaminu ósmoklasisty w połowie czerwca br., a co za tym idzie, by w tym okresie wszyscy zaangażowani – uczniowie i pracownicy – byli zdrowi.

W związku z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stoimy przed wyzwaniem podjęcia działań inwestycyjnych – wymiany nawierzchni podłóg w budynku głównym przedszkola oraz
w żłobku, które nie zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok. Realizacja tego zadania najwcześniej może się odbyć pod koniec czerwca br. Podjęliśmy już również działania, by tymczasowo przenieść lokalizację Gminnego Żłobka, tak by możliwie jak najszybciej,
w sposób bezpieczny dla dzieci i pracowników, zapewnić opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami.

Tylko ograniczenie możliwości kontaktów bezpośrednich spowoduje spadek liczby zachorowań.

Zdrowie mamy tylko jedno, nie można go kupić. Jest bezcenne i najważniejsze.