Loading...

Obwieszczenie w sprawie przedszkoli i żłobka

grafika, sala, przedszkole, napis

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Rodzice!

 

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi możliwości otwarcia żłobków, przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych, informuję, że prowadzony w naszej gminie Gminny Żłobek, Gminne Przedszkole i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Bojszowach od 6 maja br. nadal pozostaną zamknięte.

Jest to decyzja trudna, aczkolwiek przemyślana. Sytuacja związana ze stanem epidemii
w naszym kraju nadal jest niestabilna, dodatkowo nasze województwo ma największy wskaźnik zachorowań.

Zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej Gminy i ich rodzin, a także pracowników żłobka i oddziałów przedszkolnych jest absolutnie najważniejsze.

Nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie przygotować tych jednostek do spełnienia zaleceń, które zostały nam przekazane – przygotowanie wewnętrznych procedur, zapewnienie dodatkowych pomieszczeń, zaopatrzenie placówek w indywidualne środki ochrony osobistej, odpowiednia organizacja żywienia, w tym spożywania posiłków, a także przeszkolenie pracowników.

W przypadku gdy chodzi o zdrowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa trzeba kierować się rozwagą i odpowiedzialnością.

Placówki te zostaną otworzone możliwie szybko, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. Obecnie opracowywane są standardy mające na celu przygotowanie do przyjęcia dzieci mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa oraz opieki na najwyższym poziomie. 

Liczę na zrozumienie podjętej decyzji.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

dot.-pracy-żłobków-i-przedszkoli-od-06.05