Loading...

SEGREGACJA ODPADÓW

 Informujemy, że od 1 stycznia br. firma odbierająca odpady dokonuje kontroli, czy wystawiane przez mieszkańców śmieci są segregowane.

W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane skutkuje to tym, że firma nie zabierze ich spod posesji w tym dniu (tylko w dniu odbioru odpadów zmieszanych),

i jednocześnie wyśle informację do właściciela odpadów oraz urzędu gminy o nieprawidłowej segregacji.

Właściciel odpadów otrzyma decyzję i w danym miesiącu stawka za odbiór odpadów zostanie naliczona dla całego gospodarstwa domowego, jak za odpady niesegregowane tj. 26,00 zł/os.