Loading...

Alarm smogowy III poziom zagrożenia woj. śląskie 24.10.2019 r.

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych informuję, o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (101-150 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Jednocześnie zawiadamiam, że podejmowane środki ostrzegawcze to:

– ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

– stosowanie się do zaleceń lekarskich,

– unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania alarmu.