Loading...

Informacje dotyczące remontu na ul. Pancerniaków

BojszoWY na ul. Pancerniaków 🚌🚌
Informujemy, że od 12 października br. komunikacja zbiorowa pasażerska zostaje przywrócona do pierwotnego rozkładu jazdy.