Loading...

Czyste powietrze

Urząd Gminy Bojszowy, we współpracy w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 24 września o godzinie 16:00
w auli budynku Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach (budynek starego gimnazjum).

Podczas spotkania zaprezentowane i przedstawione zostaną m.in.:

– założenia Programu,

– rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie,

– zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie prowadzić będzie specjalista z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będzie ono idealną okazją do zadawania pytań
i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.