Loading...

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Informujemy, że w dniu 3.09.2019 r. został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony 8 sierpnia 2019 roku, na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w obszarze organizacji Powiatowego Dnia Sportu w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin realizacji zadania 6.09.2019 r.
Termin składania ofert upłynął 30.08.2019 r.

 

Nazwa zadania Podmiot Przyznana dotacja
Realizacja zadań publicznych w 2019 r.
tytuł zadania:Powiatowy Dzień Sportu – Piknik Rodzinny
Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Świerczyniec

 

 

 

7.000,00 zł

ogłoszenie