Loading...

Nowy agregat OSP Bojszowy

agregat prądotwórczy zdjęcie 1

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach wzbogaciła się o zestaw – przyczepy specjalnej z zamontowanym agregatem prądotwórczym o mocy 100 kVA. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

agregat prądotwórczy zdjęcie 2