Loading...

Lider Oświaty Gminnej 2019

Liderzy z klas VIII SP

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Te oto słowa zostały skierowane do tegorocznych laureatów tytułu Lider Oświaty Gminnej 2019. Spotkanie z Wójtem Adamem Duczmalem odbyło się 19 czerwca br. w auli Szkoły Podstawowej w Bojszowach. Tradycyjne uczniom towarzyszyli ich rodzice, ale byli również obecni dyrektorzy szkół oraz wychowawcy klas. Na spotkaniu obecni byli również Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Roman Horst, a także Skarbnik Gminy Grażyna Czarnynoga.

W tym roku tytuł Lidera Oświaty Gminnej przypadł aż 38 uczniom kończącym naukę w szkołach prowadzonych przez gminę – 22 ze szkół podstawowych, kończących klasy VIII oraz 16 z III klas gimnazjalnych.

Lista laureatów:

Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu – Emilia Łatka, Adrian Maliszak, Karolina Rozmus, Zuzanna Zięba

Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu – Karolina Fuchs, Natalia Fuchs, Milena Kapela, Agata Kapica, Zuzanna Kozioł, Martyna Kucz, Jakub Rozmus, Alicja Wolska, Hanna Żmuda

Szkoła Podstawowa w Bojszowach – Aurelia Affek, Julia Biolik, Magdalena Kotas, Alicja Krzeszowiak, Patrycja Pomietło, Anastazja Sosna, Zuzanna Sosna, Weronika Trzońska, Natalia Wesołowska

Klasy gimnazjalne – Amelia Bugaj, Natalia Czempas, Paulina Gopek, Marta Jureczko, Zuzanna Królikowska, Julia Lepianka, Marta Leśniak, Kinga Lysko, Wiktoria Makosz, Klaudia Rogalska, Kinga Szafron, Oliwia Szypuła, Aleksandra Świergolik, Angelika Weszka, Patrycja Wojtala, Emilia Wybraniec.

 

Na spotkaniu obecni byli również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, tegoroczni maturzyści, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem i tym samym zasługują na gratulacje – Kinga Bąk, Kinga Deda, Kamil Krawczyk, Sabina Łukaszek, Marlena Ścierska, Mateusz Wlekliński.

Wójt pogratulował wszystkim uczniom wysokich osiągnięć w nauce, które są odzwierciedleniem wytężonej pracy. Rozwijanie umiejętności, inwestowanie w wiedzę jest przepustką do realizacji własnych marzeń. Życzył, aby odniesione sukcesy stały się zachętą do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań i osiągania kolejnych sukcesów.

Więcej zdjęć ze spotkania: https://www.facebook.com/gminabojszowy/photos/ms.c.eJxFktuRxTAIQzvaAfPuv7GdIMv38wyWRES6pk~;VRGlUyF9~;3NEjPiIOrmrM9XLnstvlkX1fBzzn4x6~;3Onf~_8zgfP1Snt9ATz~_3j1Xn6Y~;1MaNf2fIxcm9eO7nAN6~_7No~;71CzX85OzfkO9IG~;eHH0E59An9RWCffl~_DPPkfL9P5e475rvf6fteY~;NaybV5zr5EvvmZ54f~_2ddW0cd~_~;QX2Kepz8~_LqR~;feqbw37lHvHujbXz~_GPvIx8pL5vvsZ~;asM~;0tyjr6aeodfsL~;E~;Yf9KPpT6gP3cf8HfMCOPw~-~-.bps.a.879827419049121/879827795715750/?type=3&theater

Liderzy z klas VIII SP absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Dyrektorzy i nauczyciele