Loading...

Plac zabaw ul. Ruchu Oporu

Ponieważ zakończył się pierwszy etap budowy placu zabaw przy ul. Ruchu Oporu postanowiliśmy zwiększyć zakres robót.

Planowane jest przede wszystkim:

– wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową wokół siłowni

– wybrukowanie dojścia do placu zabaw

– stworzenie stanowisk parkowania dla rowerów

Operacja pn.: „Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych ” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.