Loading...

Apel o nie spalanie odpadów organicznych!

Urząd Gminy Bojszowy apeluje o nie spalanie traw, liści i innych odpadów organicznych, często mokrych lub wilgotnych. Powoduje to powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który jest uciążliwy oraz szkodliwy dla naszego zdrowia i otaczającego nas środowiska. 

 

  • W przypadku spalania traw, liści i innych odpadów organicznych powstają pyły zawieszone i niebezpieczne związki tj. węglowodory aromatyczne (np. benzoalfapiren), dioksyny i furany  o silnym działaniu rakotwórczym.
  • Dym powoduje wystąpienie lub zaostrzenie dolegliwości astmatycznych.
  • Utrudniamy życie sąsiadom, gdyż gęsty, ścielący się dym przedostaje się do naszych mieszkań.
  • Należy pamiętać, że spalanie trawy, liści i innych odpadów organicznych stwarza bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nierzadkie  są przypadki, że palenie traw lub innych odpadów jest przyczyną pożaru.
  • Spalanie odpadów organicznych powoduje zwiększanie liczby dni w roku, w których powietrze jest złej jakości. Dym utrzymuje się w powietrzu jeszcze długo po wypaleniu się ogniska lub jest przenoszony przez wiatr na duże odległości.

Pamiętajmy,

  • iż najlepszą metodą na zagospodarowanie odpadów zielonych jest kompostowanie ich  w przydomowych kompostownikach, a następnie wykorzystanie kompostu  na własnym ogrodzie;
  • odpady zielone można również bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bojszowach przy ulicy Gościnnej (za terenem oczyszczalni ścieków).

 

Apelujemy do mieszkańców Gminy Bojszowy, by zdrowy rozsądek wziął górę nad złymi przyzwyczajeniami – życie człowieka jest bezcenne więc dbajmy o swoje zdrowie, a tym samym o środowisko, w którym żyjemy.