Loading...

Clemens Pro Cultura

Wczoraj, 25 marca w Imielinie wręczono Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. W dziedzinie kultury nagrodę Clemens Pro Cultura otrzymała Bojszowska Orkiestra Ponticello. Serdecznie gratulujemy.