Loading...

Aktualizacja Gminnych Programów

Informuję, że Urząd Gminy przystępuje do aktualizacji gminnych programów tj.:

  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
  2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  3. Program Ochrony Środowiska

Zakres opracowania zgodny z wytycznymi Ministerstwa Środowiska

https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/wytyczne-do-programow-ochrony-srodowiska/

 

W związku z tym, uprzejmie proszę o kontakt wszystkie osoby, które w roku 2018 wymieniły swój stary piec na nowy. Przekazać informację można osobiście w referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 10, II piętro), pod numerem telefonu 32 218 93 66 wew. 123 lub w inny dogodny sposób.

Osoba do kontaktu: Beata Łabuś 32 218 93 66 wew. 123