Loading...

Usuwanie w 2019 r. „azbestu” zeskładowanego na posesji

azbest na dachu

A Z B E S T

                        POWIAT

         BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Usuwanie w 2019 r. „azbestu” zeskładowanego na posesji

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest
z nieruchomości będących własnością osób fizycznych zwane dalej „Zasady odbioru …” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą nr 51/05
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

WARUNKI BEZPŁATNEGO ODBIORU „AZBESTU”

  • złożenie wniosku
  • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru …”

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w terminie
od 21 stycznia do 31 marca 2019 r. Do 30 czerwca br. Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski, a następnie dokona odbioru zeskładowanego „azbestu”.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanego „azbestu” oraz składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; nr tel. (32) 226 91 64 oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatbl.pl w zakładce Azbest.

Dokumenty do pobrania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu lub ze strony internetowej powiatu:

  • „Zasady odbioru …”
  • wzór wniosku
  • wzór oświadczenia dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
  • wzór oświadczenia dla osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
  • wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.1 „Zasady odbioru …”
  • wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.2 „Zasady odbioru …”

 

 

STAROSTA

                                                                                                                   Bernard Bednorz